Računovodstvo


Audiobil d.o.o. je društvo koje se sastoji od stručnoga tima s dugogodišnjim iskustvom na području računovodstva i konzaltinga. Pružanje računovodstvenih usluga za tvrtke i obrte Audiobil d.o.o. vrši kao svoju osnovnu djelatnost po načelu dvojnog knjigovodstva. Prema propisanom kontnom planu obavlja usluge računovodstva, te evidentira sve poslovne događaje na način kako je to propisano Zakonom o računovodstvu, ostalim podzakonskim aktima, te ugovorom s naručiteljem. Usluga obuhvaća davanje mjesečnih izvješća o uplati PDV-a, sastavljanje obrazaca, te izradu tromjesečnih i godišnjih obračuna, a vođenje poslovnih knjiga predstavlja administrativno obavljanje računovodstvenih poslova koji se sastoje od: – pripremnih radova (otvaranje glavne knjige prema jedinstvenom kontnom planu, otvaranje pomoćnih knjiga za vođenje analitičkih evidencija kupaca i dobavljača, materijalnog i robnog knjigovodstva, osnovnih sredstava) – knjigovodstvene obrade cjelokupne financijske dokumentacije (izvoda računa, blagajne, ulaznih i izlaznih računa, primki i sl.) – automatske obrade cjelokupne dokumentacije (unos podataka s ažuriranjem svih potrebnih evidencija, kartica, dnevnika knjiženja, bruto bilance i ostalih izvještaja povezanih s analitičkom evidencijom) – izrada obračuna plaća te svih pripadajućih izvješća koji su u vezi s plaćama radnika – izrada mjesečnih obrazaca PDV-a, kao i kumulativ izvješća PDV-K. – izrada izvješća za potrebe FINE i izrada godišnjih izvješća za potrebe Porezne uprave.

Audiobil d.o.o. u mogućnosti je vršiti i mnogo drugih usluga osim financijskog knjigovodstva, prema potrebama i dogovoru s naručiteljem, a sve u svrhu Vašeg boljeg poslovnog uspjeha.